Only lovers left alive

 – Opowiedz mi teraz o splątaniu Einsteina. Upiornym działaniu na odległość. To teoria kwantowa?
– Nie. Nie teoria, tylko fakt.
– Jak to idzie?
– Jak rozdzieli się dwie splątane cząsteczki i umieści z dala od siebie, choćby na przeciwległych krańcach Wszechświata, i zmienia się lub oddziałuje na jedną, druga ulega takiej samej zmianie lub oddziaływaniu.